Turbiner

PRESLIA 32 - 100

Mineraloljor särskilt utformade för smörjning av turbiner (ånga, gas, hydraulturbiner), växellådor, rotationskompressorer, reglerkretsar och turboladdare med separat oljekrets. Mycket goda skumnings-, luftsläpps- och demulsifieringsegenskaper. Mycket högt skydd mot oxidation.


ISO 6743-5 TSA /TSE /TGA/TGB/TGE/TGSB, Alstrom HTGD 90 117, Alstrom Hydro HTWT 600050, General Electric GEK 27070, GEK 28143 B, GEK 46506 E, GEK 32568 F, MAN Energie ME-TTS 001/18/92, MAN Turbo SPD 10000494596, Siemens TLV 901304, Solar ES 9-224W Class II, Škoda turbíny Plzen

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.