Metallformningsoljor

MARTOL EP 1000 1000

Olja utvecklad för mycket krävande pressning. Mineralolja med hög viskositet och mycket goda egenskaper vid extremt tryck. Garanterar lång livslängd hos verktygen.


ISO -L-MHF

MARTOL EP 50 CF 50

Klorfri pressolja lämplig för skärning, pressning, extrudering och dragning av stål med låg kolhalt till medelhårda stål. Vidhäftningen, anti-slitageoch EP-tillsatserna ger en mycket stark filmstyrka, ökar verktygens livslängd, vilket sänker produktionskostnaderna.


ISO -L-MHF

MARTOL EV 20 CF 2.72 at 20˚C

Klor- och svavelfri, lätt avdunstande pressolja utvecklad för skärning och finpressning av aluminium. Mycket låga avdunstningsförluster liksom utsläpp av växthusgaser.


ISO – L-MHB

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.