Total smörjmedel för Industrin

Get Adobe Flash player

Smörjmedel industri 

Tack vare våra djupgående kunskaper om olika industriprocesser har vi utvecklat utmärkta oljor och fetter för alla era produktionskrav. Vi har specialkompetens inom järn- och stålsektorn, kemi, energi, metallbearbetning, biltillverkning, specialutrustning, metallurgi, gruvindustri, byggmateriel, papperstillverkning och livsmedelsindustrin.

Innovativa produkter

Innovation är högprioriterad hos oss. Vi har flera forskningscenter där kemi- och mekaniska ingenjörer och specialister inom tribologi samarbetar. Våra nära kontakter med tillverkare av olika sorters utrustning gör att vi kan utveckla och testa morgondagens produkter och garantera optimal prestanda och skydd för dina maskiner och utrustning.

Säkra och miljövänliga produkter

Vi är djupt engagerade i arbetet för bättre hälsa, säkerhet och miljö. Våra F&U-team har målet att minska VOC-emissionerna (utsläpp av flyktiga organiska ämnen) och samtidigt göra dem mer biologiskt nedbrytbara samt öka återvinningen och återanvändningen av begagnade produkter.

Tjänster med högt mervärde

Genom våra kunskaper om smörjmedel och industrimarknaden kan vi hjälpa dig att optimera produktiviteten för dina maskiner och förbättra din konkurrenskraft. Utnyttja våra råd och expertkunskaper och våra speciella tjänster på eftermarknaden som bland annat omfattar rationalisering och organisation av det praktiska smörjarbetet, underhåll och laboratorieanalyser av använda vätskor samt utbildning för era medarbetare.

 

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.