VISIOSTOCK - TOTAL Sverige

VISIOSTOCK

Visio Stock

Nivåerna i dina smörjmedelstankar kontrolleras idag manuellt. Om denna kontroll inte utförs regelbundet eller skulle råka bli felaktig riskerar du att stå utan smörjmedel, vilket innebär:

 • att du måste lägga en expressorder
 • eventuellt stopp i verksamheten, vilket i sin tur kan leda till verksamhetsbortfall

Med Visiostock-systemet undviker du sådana risker tack vare det mätinstrument som finns permanent installerat i dina tankar. När smörjmedlet sjunker till en kritisk nivå (som du själv ställer in) skickas automatiskt ett larm till TOTAL som sedan kontaktar dig för att göra upp om en leverans.

Informations- och larmprocess på plats

En sond som mäter det absoluta trycket är kopplat till …

 • en styrenhet med en professionell GSM-enhet (högst 4 sonder per enhet)
 • batteridrift (ingen kabel)

Förenklar din hantering av rekommenderade smörjmedel

 • korrekt och regelbunden tankövervakning
 • du slipper alltså oroa dig för övervakningen av dina tankar

förenklar påfyllningen av smörjmedel

Larmsystemets funktion:

 • Sonden mäter smörjmedelsnivån i tanken.
 • Denna information skickas automatiskt via GSM till en internetserver.
 • När systemet känner av att nivån har sjunkit under minimigränsen skickas ett larm via e-post eller SMS.
 • TOTAL kontaktar dig för att föreslå en leverans

Fördelar

Inga tomma lager

 • lättare att sköta lagerhållningen
 • förbättrar kontinuiteten i din verksamhet genom att du alltid kan förutse när du behöver påfyllning
 • mer exakta uppgifter ger dig fördelar
 • kontrollerar din smörjmedelsförbrukning
 • om ditt företag har flera olika anläggningar optimeras administrationen genom centrala smörjmedelsinköp

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.