Bio-smörjmedel

 

TOTAL är ytterst medvetna om behovet av miljöskydd och hållbar utveckling. Som svar på dessa utmaningar har vi utvecklat biologiskt nedbrytbara smörjmedel, ett komplett sortiment med specialoljor för maskiner och fordon som kontinuerligt förbrukar smörjmedel eller som kan utgöra en direkt fara för miljön om produkten råkar läcka eller spillas ut.

Biolubs

Vad är ett biologiskt nedbrytbart smörjmedel?

Termen ”biologiskt nedbrytbart smörjmedel” gäller alla smörjmedel som bryts ned snabbt och som inte är giftiga för människor eller vattenmiljöer. De kan vara baserade på vegetabiliska oljor (till exempel rapsolja) eller syntetiska estrar framställda av modifierade förnybara oljor.

De största fördelarna med biologiskt nedbrytbara smörjmedel:

  • Snabb biologisk nedbrytning
  • Låg giftighet
  • Miljövänliga
  • Goda smörjegenskaper
  • Högt viskositetsindex
  • Längre livslängd för utrustningen

Användningsområden för biologiskt nedbrytbara smörjmedel

Biologiskt nedbrytbara smörjmedel är att föredra inom alla användningsområden som kan innebära risker för miljön. Detta gäller bland annat:

  • oljor som förbrukas kontinuerligt (kedjeoljor för motorsågar, oljor för 2-taktsmotorer, formsläppmedel och fetter):
  • oljor som kan läcka ut oavsiktligt (hydrauloljor, oljor för motorer, växellådor, axlar, m.m.)

Användning av biologiskt nedbrytbara smörjmedel rekommenderas särskilt där miljöskyddet är en konstant angelägenhet, till exempel i vatten-, bergs-, jordbruks- och skogsmiljöer eller djupa stenbrott.

Biologiskt nedbrytbara smörjmedel för rent vatten

Vattenmiljöer är en speciell utmaning och här förekommer det största antalet oljerelaterade föroreningar. Det rör till exempel maskiner som drivs i floder och kanaler (muddring, arbeten på flodbankar, m.m.) och naturligtvis själva fartygen, vare sig det handlar om yrkesmässig användning (bogserbåtar, fiskebåtar, m.m.) eller fritidsbåtar (t.ex. utombordsmotorer och vattenskotrar). All utrustning som används på eller nära vatten (till exempel kanalslussar, vattenkraftverk) är också en källa till bekymmer i det här avseendet. TOTAL erbjuder ett brett sortiment med biologiskt nedbrytbara smörjmedel lämpliga för följande aktiviteter:
- Navigering i floder och kustvatten
- Navigering längs kuster och i inlandet
- Fritidsbåtar
- Slussar och vattenkraftverk
 

Upptäck våra biologiskt nedbrytbara smörjmedel för rent vatten

Biologiskt nedbrytbara smörjmedel för en ren miljö

Schaktmaskiner används ofta i naturen för bygg- och anläggningsprojekt, i stenbrott och för vägarbeten i stadsmiljöer. För den här typen av arbete förekommer emellanåt oljespill från motorer, transmissions- eller hydraulsystem som i sin tur kan förorena de närmaste omgivningarna. TOTAL tar stort ansvar för naturskydd och har ett brett sortiment med biologiskt nedbrytbara smörjmedel lämpliga för följande användningsområden.
- Extraktionsmaskiner
- Maskiner för bygg och anläggning
- Schaktmaskiner
- Maskiner för avloppsrening
 

Upptäck våra biologiskt nedbrytbara smörjmedel för en ren miljö

Biologiskt nedbrytbara smörjmedel för rena berg och fjäll

Människor som arbetar i berg och fjäll är alltid måna om att skydda miljön och hålla bergssluttningarna ”rena”. För deras behov levererar TOTAL en serie biologiskt nedbrytbara smörjmedel för all utrustning som kommer i kontakt med naturen: skidliftar, snökanoner, snöskotrar, pistmaskiner och andra underhållsmaskiner. Detta sortiment innehåller transmissions- och hydrauloljor samt fetter och oljor för 2-taktsmotorer för olika användningsområden:
- Pistning
- Skidliftar
- Snöskotrar/fyrhjuliga terrängfordon
- Snöfabriker
 

Upptäck våra biologiskt nedbrytbara produkter för rena bergsmiljöer

Smörjmedlen används i skogsindustrin och jordbruket för små motordrivna maskiner (motorsågar, trimrar) samt för maskiner för skogsavverkning (transportörer, timmerlastare), markberedning och skörd.
Eventuella oljeläckage och förbrukningsoljor (för motorsågar och 2-taktsmotorer), hydraul- och transmissionsoljor kan utgöra källor till förorening i skogar och jordbruksmiljöer. TOTAL har ett brett sortiment av biologiskt nedbrytbara smörjmedel avsedda för skogsbruk och jordbruksutrustning:
- Skogsavverkning
- Markberedning
- Jordbruksutrustning
- Motorsågar, röjsågar och trimrar

Upptäck våra biologiskt nedbrytbara smörjmedel för ren mark

 

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.