Juridiske merknader

Juridiske merknader

PERSONVERNERKLÆRING

DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN GJELDER FOR ALLE PERSONOPPLYSNINGER DU GIR TIL OSS VIA VÅR NETTSIDE. VENNLIGST LES PERSONVERNERKLÆRINGEN NØYE. VED Å BRUKE NETTSIDEN AKSEPTERER DU VILKÅRENE NEDENFOR.

 Vi, Total Norge AS, org.nr. 955 095 383 ("Total") er ansvarlig for behandling av personopplysningene på følgende nettside http://www.totalnorge.no

 Vi ønsker i størst mulig grad å ivareta personvernet til de personer som besøker nettsiden vår. Alle personopplysninger som du deler med oss (for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) er basert på ditt samtykke og kan brukes for ett eller flere av følgende formål:

  • for å gi tilbakemelding på dine spørsmål eller anmodninger;
  • for å administrere kontoen din og påta oss forpliktelser ovenfor deg;
  • for å gjennomføre ordren din;
  • for å sende deg informasjon om produkter eller tjenester som kan være i din interesse, i de tilfeller der du på forhånd har samtykket til å motta slik informasjon.
  • Ved å gi personopplysninger til oss, gir du ditt samtykke til vår behandling av slike data. Du kan, til enhver tid, trekke tilbake ditt samtykke. I så fall vil vi stanse behandlingen av dine personopplysninger.

Total Norge AS er eid av TOTAL MARKETING SERVICES S.A. Våre assosierte selskaper, ansatte, agenter og underleverandører kan få tilgang til dine opplysninger i de tilfeller der slik adgang er nødvendig for å gjennomføre formålene nevnt ovenfor. Ved å gi ditt samtykke til denne erklæringen aksepterer du at dine personopplysninger kan overføres til stater utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde, dersom statene som opplysningene overføres til har personvernregler tilsvarende den norske personopplysningsloven.

En "cookie" (informasjonskapsel) er en tekstfil som plasseres på din datamaskin og knytter den til vår server. Vi benytter informasjonskapsler for å gjenkjenne deg når du besøker nettsiden på nytt, slik at du ikke trenger å huske brukernavn og passord hver gang du besøker nettsiden. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å følge brukere når de navigerer på nettsiden. Du kan slå av bruken av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger dersom du ikke samtykker til vår bruk av funksjonen.

Det er viktig for oss å sikre de opplysningene du gir til oss. Derfor har vi implementert sikringstiltak for å forhindre uberettiget adgang, tilfeldig tap eller ulovlig ødeleggelse av dine personopplysninger.

Vi har implementert egnede sikringstiltak som vi mener vil beskytte dine personopplysninger på en tilfredsstillende måte.

Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til senere formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen av opplysningene, med mindre du samtykker til slik bruk. Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. 

Du har rett til å kreve en kopi av de personopplysninger som vi har lagret om deg, dersom du (i tråd med norsk lovgivning) betaler et nærmere fastsatt gebyr og fremviser legitimasjon. Vi vil gi deg slik informasjon innen fire uker etter at forespørselen ble mottatt av oss. Du kan også kreve at vi retter personopplysninger om deg som er uriktige. Enhver begjæring som gjelder vår behandling av dine personopplysninger og, i tillegg, enhver begjæring om kopier eller retting av opplysninger, skal sendes per post til: TOTAL Norge AS, Aldersrogade 6C, 4 , DK-2100 København Ø, Danmark.

DISSE VILKÅRENE GJELDER NETTSIDENS HELE OG FULLE INNHOLD. VENNLIGST LES GJENNOM VILKÅRENE NEDENFOR FØR DU BRUKER NETTSIDEN. VED Å BRUKE NETTSIDEN AKSEPTERER DU DISSE VILKÅRENE, UAVHENGIG AV OM DU REGISTRERER DIN KONTAKTINFORMASJON HOS OSS.

Vilkår for bruk av nettsiden

1. Eieren av denne nettsiden ("Selskapet") har lagt til rette for å sikre at informasjon som blir gitt på nettsiden er fullstendig og korrekt. Det kan likevel forekomme tilfeldige og sporadiske feil eller utelatelser, og Selskapet beklager dette. Selskapet gir imidlertid ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten i de opplysninger som blir gjengitt på nettsiden, inkludert lenker eller andre funksjoner brukt direkte eller indirekte fra denne nettsiden. Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer og rettelser til enhver tid og uten forutgående varsel. Selskapet skal holdes skadesløs for enhver uriktighet eller utelatelse på nettsiden, og enhver avgjørelse som fattes på bakgrunn av informasjon tilegnet gjennom bruk av nettsiden, er brukerens ansvar. Selskapet skal holdes skadesløs for enhver direkte eller indirekte skade eller følgeskade, eller annet tap, skade eller ansvar som påføres brukeren gjennom noens adgang eller manglende adgang til nettsiden, eller gjennom bruken av og/eller tilliten til informasjon ervervet enten direkte eller indirekte gjennom nettsiden.   

 

2. Ingen informasjon på denne nettsiden skal anses som en invitasjon til å investere i, eller på andre måte kjøpe aksjer i, Selskapet, dets morselskap eller noen av dets datterselskaper eller assosierte selskaper.

3. Ingen del av nettsidens innhold skal anses som et juridisk bindende tilbud om å inngå en kontrakt.

4. Med mindre noe annet er opplyst, skal opphavsretten for dokumentene på nettsiden og alt materiale opprettet for denne nettsiden tilhøre Selskapet. Ingen andre opphavsrettslige rettigheter eller lisenser tilfaller noen person. Dokumentene på denne nettsiden må kun kopieres til informasjonsformål og til privat bruk. Alle former for kopiering til andre formål er strengt forbudt. 

5. Selskaper innenfor selskapsstrukturen er egne juridiske enheter. På denne nettsiden vil begrepene "Gruppen", "vi" eller "oss" referere til selskaper innenfor Selskapsgruppen, eller i tilfeller der det ikke er nødvendig å identifisere et spesifikt selskap i gruppen.

6. Selskapet tilstreber å sikre at nettsiden er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig dersom nettsiden ikke er tilgjengelig for en viss tid eller periode. Adgangen til nettsiden kan også være forhindret midlertidig og uten foregående varsel i tilfeller av systemsvikt, vedlikehold eller reparasjon, eller på grunn av andre forhold utenfor Selskapets kontroll.

7. Bortsett fra personopplysninger, slik dette er angitt i personvernerklæringen, er alt annet materiale overført eller gitt av brukeren ansett for å være ikke-konfidensielt og ikke fortrolig. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar for slikt materiale. Selskapet, og enhver autorisert av Selskapet, har anledning til å kopiere, tilkjennegi, distribuere, inkorporere og på annen måtte bruke slikt materiale samt all data, bilder, lyder, tekst og andre ting omfattet av dette for ethvert kommersielt eller ikke-kommersielt formål.

 

?? ?? ?? ??
X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .